Donnerstag, 7. Mai 2015

EUROPEANS FOR PEACE

Europejczycy w imię pokoju

Międzynarodowy niemiecko-polski obóz muzyczny dla młodzieży


Czy niemiecko-polskie wymiany młodzieży mają jezcze szanse cokolwiek zmenić i wnieść do świadomości społeczeństwa, które we wszystkich żyjących generacjach zmierza się na codzień z problematyką stosunków z tymże sąsiadem? A być może to właśnie jest powodem, dla którego takich projektów nie należy zaprzestać.Powstała w roku 2000 niemiecka fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) powzięła sobie niegdyś za cel wypłacenie odszkodowań dla byłych więźniów przymusowych Trzeciej Rzeszy. Dziś wspiera poprzez program EUROPEANS FOR PEACE projekty młodzieżowe pomiędzy Niemcami, a krajami państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Israelem. Są to nie tylko wymiany szkolne i pozaszkolne, lecz również wystawy, badania naukowe itp. Celem tychże projektów jest informacja i edukacja pokojowa, jak również umożliwienie spotkania kultur.

W 2011 miałam okazję po raz pierwszy pracować z partnerami z organizacji pozarządowych w Polsce, Niemczech i Macedonii przy projekcie, który współfinansowany był z funduszy EVZ oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Do dziś pamiętam zaśmiecone, brudne Tetovo i wojnę, albo jej resztki za każdym rogiem ulicy. Spotkałam tam najserdeczniejszych Niemców w życiu, nie wspominając już o Macedończykach i Albańczykach.

Jest coś nadzwyczajnego w wymianach młodzieży, że same w sobie są istotą i rzeczą. To, co wydarzyło się na poziomie wymiany prywatnej, rozmów za kulisami, spotkań twarzą w twarz z historią i rzeczywistością, warte było dokumentacji. Taki jest też cel tych projektów: zbierać owoce pracy i dzielić się nimi. Zarażona pasją postanowiłam się kształcić. Dziś pracuję w wolnym zawodzie jako koordynatorka projektów międzynarodowy oraz tłumaczka i korektorka. W ten sposób dostałam się do Krzyżowej, gdzie w zeszłym roku pracowałam jako tłumacz dla niemiecko-polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży o historii Żydów z Dolnego Śląska. Zostałam tam wtedy prawie przypadkowo na szkoleniu dla multiplikatorów, ponieważ chciałam poszerzyć sobie sieć kontaktów. Tak przyszło mi poznać Agnieszkę Gielatę oraz Wiktora Wawrzkowicza, dzisiejszych partnerów projektu „Songs about life”. 
Tematem przewodnim jest dla nas dyskryminacja na różnych poziomach w środowiskach, z których się wywodzimy. Zapraszamy do udziału w projekcie dwudziestu uczestników z obu państw i miast: Świebodzice-Lipsk. Zaangażowani do realizacji są profesjonalni trenerzy z Niemiec i Polski: m.in. Wiktor i Bartosz Wawrzkowicz, dr Łukasz Kwadrans, Ian Cox i inni referenci po stronie niemieckiej oraz współpracownicy centrum społeczno-kulturalnego VILLA Leipzig. Efektem działań będą napisane i zaaranżowane przez młodych ludzi piosenki traktujące o tym jak oni postrzegają problem i jak obchodzą się z zagadnieniem dyskryminacji oraz wykluczenia w społeczeństwie. W Świebodzicach w centrum zainteresowania znajduję się mniejszość Romska, po stronie niemieckiej tematem są ruchy sprzeciwiające się „islamizacji” oraz znacznie dziś silniejsze demonstracje pokojowe opowiadające się za tolerancją i różnorodnością. Obserwacje i relacje uczestników uchwycone zostaną w formie nagrań audio i video. Projekt zakończy wspólny koncert w Lipsku. Mamy nadzieję, że projekt przykuję uwagę szczególnie młodych ludzi, bo to oni mają okazję wykazać się i spełnić muzycznie. W ich gestii również leżeć będzie odpowiedzialność i przyszłość stosunków z ulubionym sąsiadem za Odrą.
Projekt wspierany przez

Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft


W ramach programu EUROPEANS FOR PEACE
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży
Burmistrza Miasta Świebodzice


Jolanta Drywa


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen